Alles voor de groei van het kind

Wat heeft uw kind of leerling nodig om zich goed te ontwikkelen (op school)? Incontexto Orthopedagogen denkt graag mee over een antwoord op deze vraag. Een voorwaarde voor groei is een veilige en stimulerende omgeving. Wij zien het als een uitdaging om vanuit de schoolcontext voor iedereen, dus zowel de leerling, de groep als de leerkracht het ontwikkelingsperspectief te waarborgen. Wij bieden ondersteuning bij vragen over de ontwikkeling van individuele kinderen, over het groepsproces in een klas en ten aanzien van de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten.

Wij richten ons op vragen over hoogbegaafdheid, gedragsproblematiek en onderwijs.

Onze expertise ligt op het vlak van gedrag en onderwijs. Wij kunnen ondersteunen bij vragen over leerproblemen, hoogbegaafdheid en/of gedragsproblematiek in het onderwijs. Het is voor ons belangrijk om goed samen te werken met alle betrokkenen bij een hulpvraag. Uitgangspunt is altijd het kind, de klas of de leerkracht in de eigen specifieke context.

Aansluiten op hulpvragen in deze tijd

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben op dit moment alleen online contact met ouders en school. Kinderen zien we wel weer op de praktijk.

drs. Nathalie van Kordelaar

Ik ben orthopedagoog-generalist, psychosociaal therapeut  en ’specialist in Gifted Education’ (afgeronde postdoctorale ECHA-opleiding aan het Centrum Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen). Vanuit de specialisatie ‘Hoogbegaafdheid’ heb ik veel ervaring opgedaan in de diagnostiek en behandeling bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren. Ik ben auteur van meerdere boeken en artikelen rondom hoogbegaafdheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Ik ben aangesloten bij het ECHA-netwerk (European Council High Ability en Stichting Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid. Daarnaast ben ik in geschreven in het BIG-register onder registratienummer 69926931931.

Daarnaast ben ik bezig met een promotieonderzoek naar sociaal-emotioneel functioneren bij hoogbegaafde kinderen in de puberteit bij de Universiteit Leiden (https://brainanddevelopment.nl),

Ik ben mijn loopbaan gestart in het (speciaal) onderwijs (als leerkracht, ambulant begeleider en orthopedagoog). Dit maakt dat ik makkelijk de koppeling naar de dagelijkse (school)praktijk kan maken. Ik heb daarnaast ruime ervaring in het bieden van cursussen, lezingen en modules binnen het post-HBO onderwijs.

 

                             

drs. Mirjam Zwaan

Met veel plezier en interesse richt ik mij als orthopedagoog (in opleiding tot generalist) en specialist hoogbegaafdheid (ECHA) op het vlak van onderwijs en gedrag. Graag blijf ik op de hoogte van nieuwe inzichten in ons vakgebied, waardoor ook mijn ontwikkeling nooit stil staat. Ik werk vanuit een oplossingsgerichte visie. Dit betekent samen met het kind, de ouders en school achterhalen wat voor hen belangrijk is en wat hun gewenste situatie is. Binnen de context van deze hulpvraag werk ik handelingsgericht. Door middel van diagnostiek, met als doel om meer inzicht te krijgen in het gedrag van een kind of door behandeling en begeleiding van de leerling, ouders, leerkracht of gehele klas. Graag stuur ik het proces om samen in een specifieke context ontwikkelruimte te creëren voor iedereen.

Ik ben auteur van verschillende boeken (voor kinderen) over gedrag en leren. Regelmatig geef ik workshops. Ik heb modules en vakken gegeven op de PABO en aan de opleidingen IB/ RT/ GL. Eerder heb ik ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs als leerkracht voor kinderen met een autisme spectrum stoornis en als ambulant begeleider vanuit REC 4.

Ik ben aangesloten bij de NVO en het SKJ, het VOPN (Vereniging Oplossingsgerichte Professionals Nederland), ECHA netwerk en Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid.

Incontexto Orthopedagogen

De praktijk Incontexto Orthopedagogen is opgericht in januari 2008 en werkt vanuit de regio Hilversum en IJsselstein.

Praktijkadres Hilversum (Mirjam en Nathalie)
Jan van der Heijdenstraat 309
1223 BN Hilversum

drs. Nathalie van Kordelaar
kordelaar@incontexto.nl
06 421 64 553

drs. Mirjam Zwaan
zwaan@incontexto.nl
06 406 74 357

Gezien het feit dat we overdag veel afspraken hebben kunnen wij niet gemakkelijk de voicemail afluisteren of direct terugbellen. Graag vragen wij u daarom per mail of middels het contactformulier contact met ons op te nemen. Wij kunnen uw bericht dan tussendoor lezen en later reageren.

Vergoedingen

Incontexto Orthopedagogen is een particuliere praktijk zonder contract met een gemeente. Wij stemmen in de intake af wat nodig is en richten ons op de hulpvraag die wordt gesteld.