Ook dit jaar nemen wij door andere werkzaamheden, zoals voor HBE, UNITA, ECHT-gooi, het gehele schooljaar 2023-2024 geen nieuwe trajecten aan. We plaatsen geen aanmeldingen op een wachtlijst. Onze excuses.

Alles voor de groei van uw kind

Wat heeft uw kind of leerling nodig om zich goed te ontwikkelen? Incontexto Orthopedagogen denkt graag mee over een antwoord op deze vraag. Een voorwaarde voor groei is een veilige en stimulerende omgeving. Wij zien het als een uitdaging om vanuit de specifieke context voor iedereen, dus zowel de leerling, ouders, de klas, als de leerkracht het ontwikkelingsperspectief te waarborgen. Incontexto Orthopedagogen heeft zowel expertise in de schoolcontext als in de opvoedingssituatie thuis.  Wij bieden ondersteuning bij vragen over de ontwikkeling van kinderen, het gezinssysteem, over het groepsproces in een klas en ten aanzien van de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten.

Nathalie Schmidt

drs. Nathalie Schmidt

Ik ben orthopedagoog-generalist en ’specialist in Gifted Education’ (afgeronde postdoctorale ECHA-opleiding aan het Centrum Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen).

Vanuit de specialisatie ‘Hoogbegaafdheid’ heb ik veel ervaring opgedaan in de diagnostiek en behandeling bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren. Ik ben auteur van meerdere boeken en artikelen rondom hoogbegaafdheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Ik ben aangesloten bij het ECHA-netwerk (European Council High Ability), Stichting Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid, Mensa, World Council for gifted and talented Children en Vereniging EMDR Nederland. Daarnaast ben ik in geschreven in het BIG-register onder registratienummer 69926931931.

Daarnaast ben ik bezig met een promotieonderzoek naar sociaal-emotioneel functioneren bij hoogbegaafde kinderen in de puberteit bij de Universiteit Leiden (https://brainanddevelopment.nl),

Ik ben mijn loopbaan gestart in het (speciaal) onderwijs (als leerkracht, ambulant begeleider en orthopedagoog). Dit maakt dat ik makkelijk de koppeling naar de dagelijkse (school)praktijk kan maken. Ik heb daarnaast ruime ervaring in het bieden van cursussen, lezingen en modules binnen het post-HBO onderwijs.

Mirjam Zwaan

drs. Mirjam Zwaan

Met veel plezier en interesse richt ik mij als Orthopedagoog Generalist (BIG 19929797131) en specialist hoogbegaafdheid (ECHA) op het vlak van opvoeding, onderwijs en gedrag. Graag blijf ik op de hoogte van nieuwe inzichten in ons vakgebied, waardoor ook mijn ontwikkeling nooit stil staat.

Ik werk vanuit een oplossingsgerichte visie. Dit betekent samen met een kind, de ouders en school achterhalen wat voor hen belangrijk is en wat hun gewenste situatie is. Binnen de context van deze hulpvraag werk ik handelingsgericht. Door middel van diagnostiek, met als doel om meer inzicht te krijgen in het gedrag van een kind of door behandeling of begeleiding van een kind, ouders, leerkracht of gehele klas. Ik heb aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van systeem-, spel- en oplossingsgerichte therapie.  Vanuit samenwerking stuur ik het proces om in een specifieke context voor iedereen (weer) ontwikkelruimte te creëren.

Ik ben auteur van verschillende boeken  over gedrag en leren en geef regelmatig workshops. Ik heb modules en vakken gegeven op de PABO en aan de opleidingen IB/ RT/ GL. Voor de start van Incontexto Orthopedagogen in 2008 was ik leerkracht en ambulant begeleider vanuit REC 4.

Ik ben BIG-geregistreerd en aangesloten bij de NVO, het SKJ, VOPN (Vereniging Oplossingsgerichte Professionals Nederland), ECHA netwerk en Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid.

Incontexto Orthopedagogen

De praktijk Incontexto Orthopedagogen is opgericht in januari 2008 en werkt vanuit de regio Hilversum en IJsselstein.

Praktijkadres Hilversum (Mirjam en Nathalie)
Jan van der Heijdenstraat 309
1223 BN Hilversum

drs. Nathalie Schmidt
schmidt@incontexto.nl
06 421 64 553

drs. Mirjam Zwaan
zwaan@incontexto.nl
06 406 74 357

Wij vragen u om per mail of middels het contactformulier contact met ons op te nemen. Wij kunnen uw bericht dan tussendoor lezen en reageren. Dit werkt gemakkelijker dan het afluisteren van de voicemail.

Vergoedingen

Incontexto Orthopedagogen is een particuliere praktijk zonder contract met een gemeente. Wij stemmen in de intake af wat nodig is en richten ons op de hulpvraag die wordt gesteld.