Wij conformeren ons aan de beroepscodes van beroepsverenigingen NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen).

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt, wordt vertrouwelijk behandeld door Incontexto Orthopedagogen.

De kosten voor de deelname aan een workshop dienen voor aanvang van de workshop op de rekening te staan onder vermelding van uw naam en factuurnummer. Betaling kan door overschrijving of ideal via onze website (tabblad boekenwinkel). Zie hiervoor ook de factuur. Uw inschrijving is na uw betaling definitief.

Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. U kunt tot een week voor aanvang van de workshop uw aanmelding annuleren. Binnen 2 weken storten wij het betaalde bedrag terug. De e-learning kan worden geannuleerd tot het moment van inloggen.

Incontexto Orthopedagogen zal altijd trachten de workshop te laten doorgaan en zoekt bij onvoorziene omstandigheden vervanging van de docent. Indien dit ondanks alle inspanning niet mogelijk is, wordt in overleg met de cursisten een nieuwe datum gezocht.

Het copyright en eigendomsrecht van de cursus en e-learning berust bij Incontexto Orthopedagogen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben of het ergens niet mee eens zijn rondom een gegeven workshop, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u binnen 4 weken uitnodigen om gezamenlijk een oplossing te zoeken. Tijdens de schoolvakanties werken wij beperkt. De schoolvakanties worden niet meegenomen in deze gestelde termijn. Indien wij er in gezamenlijk overleg niet uitkomen, kunt u zich wenden tot de beroepsverenigingen (NVO of SKJ) waar wij zijn aangesloten. Het oordeel van de beroepsvereniging is voor ons bindend. Eventuele consequenties worden door ons zo spoedig mogelijk afgehandeld. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier op de site (www.incontexto.nl) of via info@incontexto.nl. U krijgt binnen vijf dagen reactie.